PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Baader, Franz Xaver (1765–1841), njem. filozof i teolog, mistik; polit.-ekon. rasprave o ranom kapitalizmu i tržišnom gospodarstvu. Blizak F. W. Schellingu. Predavanja o spekulativnoj dogmatici.