PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Baader-Meinhof grupa, naziv za zapadnonjem. terorističku skupinu Frakcija Crvene armije, koju su predvodili Andreas Baader (1943–77), i Ulrike Meinhof (1934–76). Ideološki se zasnovala na anarhizmu i srodnim ljevičarskim doktrinama. Provodila gradsku gerilu i selektivni terorizam (usmjeren na predstavnike i simbole kapitalizma). Uglavnom likvidirana sredinom 1970-ih.