PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

pasati (niz.), planetarni vjetrovi koji pušu iz suptropskoga pojasa visokoga tlaka prema ekvatorskom pojasu niskoga tlaka; na sjevernoj hemisferi pušu sa SI, a na južnoj s JI. Iznad pasata pušu antipasati, pretežito Z smjera.

pasaž (franc.). 1. Prolaz, prijelaz. 2. Natkrivena ulica. 3. Odlomak, stavak.