PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

partija (franc. preko njem. ili rus.). 1. Polit. stranka; u pov. kontekstu ob. Komunistička stranka. 2. Dio, odsječak. 3. Strana ili stranka u nekom odnosu. 4. Cjelovita igra, tijek igre (p. šaha, pokera). 5. Uloga, partitura. 6. razg udavača, ženik.