Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Avicebron (pr. ime Salomon ibn Gabirol) (o. 1020–70), žid. mistički filozof neoplatonističkog nadahnuća; u djelu Izvor života pokušava pomiriti panteizam s idejom emanacije.