PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

ose listarice (Tenthredinidae), por. kukaca opnokrilaca; ličinke, tzv. pagusjenice, veliki su štetnici voćnjaka i šuma; vrste: šljivina i borova listarica.