PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (engl. Organization for Economic Cooperation and Development, akr. OECD), međunar. ekon. organizacija sa sjedištem u Parizu, osn. 1961. radi unapređenja međunar. trgovine na multilateralnoj osnovi. Članovi: Austrija, Belgija, Danska, Francuska, Grčka, Irska, Island, Italija, Kanada, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Portugal, SAD, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Velika Britanija, Japan od 1963., Finska od 1969., Australija i Novi Zeland od 1971., Meksiko od 1994. i Češka od 1995. Zadaće su joj: skrb o financ. stabilnosti i gospodarskom i trgovačkom razvoju zemalja članica (usklađivanjem ekon. politika) te o poticanju i usklađivanju ulaganja u zemlje u razvoju. Organizacija objavljuje važne statističke podatke o međunar. gospodarskom razvoju.