PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

organela (lat.), pojedina diferencirana struktura kod jednostaničnoga organizma koja ima funkciju analognu funkciji organa kod višestaničnoga organizma; primjer o.: bičevi, treplje, kontraktilne vakuole.