PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Opći sporazum o carinama i trgovini (engl. General Agreement on Tariffs and Trade, akr. GATT), multilateralni sporazum sklopljen 1948. između 23 zemlje. Zadaća mu je bila da spriječi pojave diskriminacije u međunar. trgovini (→ Svjetska trgovačka organizacija).