PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

njutn (newton; znak N), jedinica sile, izvedena jedinica SI; definiran je umnoškom kilograma i metra, podijeljenim sa sekundom na kvadrat (N = kg m/s2).