PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Novosibirsk, grad u JZ Sibiru na rijeci Ob, Rusija; 1 425 508 st. Osn. 1893. Sveuč.; muzeji. Ind. središte; strojogradnja, crna i obojena metalurgija, elektronska, kem. i prehr. ind. Zračna luka.