PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

, klas. jap. lirska drama; razvila se u 14. st. Gl. glumci nose maske, a izvedba je praćena posebnim oblicima plesa, recitacije i glazbe. Inscenacija je krajnje stilizirana pa su zapadni kritičari u drami nô vidjeli simbolizam i nadrealizam.