PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Nicot, Jean (o. 1530–1600), franc. diplomat i erudit; sastavio prvi rječnik franc. jezika; u Francusku donio biljku duhan, nazvanu po njemu nicotiane (→ duhan; nikotin).