PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

augmentativ (lat.), lingv riječ koja je, ob. dodavanjem određenog dometka (sufiksa), dobila značenje nečeg povećanog (junačina < junak).