PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Newton, Isaac (1642–1727), engl. matematičar, fizičar, astronom i filozof; jedna od središnjih ličnost zapadnoeur. znanosti kraja 17. i poč. 18. st.; jedan od osnivača suvremene matematike (diferencijalnoga i integralnoga računa) i klas. fizike (otkrio 3 zakona gibanja klasične mehanike [Newtonovi aksiomi], zakone gravitacije, inercije, gibanja Mjeseca i planeta, Sunčev spektar [bojā], disperziju svjetlosti). Gl. djelo: Matematička načela prirodne filozofije.