PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

nestorijanci (Nestorijanska crkva), pripadnici samostalne kršćanske crkve (Istočna sveta katolička apostolska crkva) u Iranu, Iraku, Siriji i Indiji te u SAD-u (patrijarhovo je sjedište u San Franciscu); iako sličnih učenja ima još u 2. st., n. potječu od Nestorijevih pristaša koji su 431. protjerani iz Bizanta; njihova je crkva neovisna otkako je u 5. st. postala drž. crkvom Perzije, kada su u njoj konačno prevladali Nestorijevi sljedbenici i Nestorijev nauk (486); u doba tolerantne islamske vladavine proširila se do Indije, Tibeta, Kine i Jave, s najvećim procvatom u 12. st. Nestorijanska crkva počinje slabiti od 13. st. zbog Tamerlanovih progona i pošto su Turci i Mongoli prešli na islam; u ekumenskim nastojanjima Rima jedan dio nestorijanaca ujedinio se s Rimom (1551; Kaldejska crkva). N. su kulturnopovijesno značajni jer su na sirski i arapski jezik preveli mnogobrojna filoz. i znanstvena djela ant. Grčke, koja su se tijekom sr. vijeka ponovno pojavila na Zapadu posredstvom Arapa.