PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Neretljanska krajina, pov. područje između Cetine i Neretve. U 10. st. spominje se kao Paganija (zemlja pogana) i Arenta (Narenta), a od poč. 12. st. kao Maronia ili Mariania (zemlja uz more, Pomorje) te Krajina (→ Neretljani).