PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

neonacizam, polit. težnje ili polit. djelovanja nakon II. svj. rata koji idu za uspostavom režima po uzoru na njem. nacionalsocijalizam, odn. tal. fašizam.