Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Ndola, grad u Z Zambiji uz granicu sa DR Kongom, 441 624 st. Rafinacija bakra i kobalta, ind. pneumatika i automobila; preradba nafte.