PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

natrij (Na), kem. element iz skupine alkalijskih metala, at. br. 11, rel. at. masa 22,99; vrlo mekan, na zraku nepostojan (čuva se u petroleju) i vrlo reaktivan; kao mineral u obliku silikata, klorida, nitrata, sulfata i dr. i kao klorid u morskoj vodi; služi kao redukcijsko sredstvo pri org. sintezama, u proizvodnji cijanamida i dr.; soli n. većinom bezbojne ili bijele, lako topljive u vodi. – Spojevi: natrijev hidroksid NaOH (kaustična ili kamena soda), jaka lužina, bijela higroskopna masa, služi u ind. sapuna, celuloze, viskoze, fenola i dr.; natrijev karbonat Na2CO3 (→ kalcinirana soda), bijeli prah alkalne reakcije, služi u ind.; natrijev klorid NaCl, obična (kuhinjska) sol, dolazi u morskoj vodi 2–4% i u podzemnim naslagama; dobiva se iz morske vode isparavanjem, kopanjem u rudnicima kamene soli ili crpljenjem i uparivanjem slane vode iz podzemnih naslaga; osim primjene u prehrani NaCl je važan za proizvodnju mnogih natrijevih i klorovih spojeva, primjenjuje se u kožarstvu za dobivanje hladnih smjesa, u medicini (fiziološka otopina); natrijev nitrat NaNO3 (→ čileanska salitra); natrijev nitrit NaNO2, služi u ind. bojila; natrijev bromid NaBr, sedativ u medicini; natrijev jodid NaJ, služi u fotografiji i kao jodni preparat u medicini; natrijev hipoklorit NaOCl, sredstvo za bijeljenje i dezinfekciju (eau de Javelle); natrijev sulfat Na2SO4, služi u proizvodnji stakla, celuloze, kao purgativ (Glauberova sol); natrijev tiosulfat Na2S2O3·5H2O, služi za vezanje suvišnoga klora kod bijeljenja i dezinfekcije, za fiksiranje u fotografiji; natrijev tetraborat Na2B4O7, boraks (→ bor); natrijev bikarbonat NaHCO3, soda bikarbona, bijeli kristalni prah, služi u ind. tekstila, za praške za pecivo i umjetne mineralne vode, kao antacid; natrijev fosfat Na2HPO4·12H2O, služi za protupožarnu impregnaciju tekstila i u bojadisarstvu; natrijev acetat CH3COONa·3H2O, mnogostrano se primjenjuje u kem. industriji; natrijev salicilat C6H4(OH)·COONa, lijek protiv reumatizma; natrijev citrat 2Na3C6H5O7·11H2O, dodatak krvi da se ne zgruša.