PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

nacionalsocijalizam ili nacizam, ideologija Nacionalsocijalističke njem. radničke partije koju je osnovao i organizirao A. Hitler; ponikao nakon I. svj. rata, vrhunac i slom doživio 1933–45. N. se temeljio na ideologiji »krvi i zemlje« (njem. Blut und Boden), nekritičkom veličanju vrijednosti »naroda« i »rase«, posebice svojega vlastitog naroda »arijskoga« podrijetla. Nearijevski narodi i skupine, os. Židovi, bili su predodređeni za istrebljenje pa su planski ubijani u logorima smrti i uništavani na druge načine.