PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Nāblus (Nabulus, hebr. Sichem, grč. Neapolis), grad u Z Samariji Izrael (Palestina); 80 000 st. Džamija iz 12. st. Tekst., duhanska i prehr. ind.; umj. obrt. – Osnovali ga Rimljani god. 70., obnovljen za križarskih ratova 11–12. st., do 1918. pripadao Turskoj, od 1918. Siriji, od 1948. Jordanu, od 1967. Izraelu (Palestina).