PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Nābigha (al-Dhubyānī), arap. predislamski pjesnik (6. st.), panegiričar gospodarâ Hire, zatim Ghassâna. Osim pohvala i satira napisao najljepšu ljubavnu pjesmu onoga doba.