PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

atomska apsorpcijska spektroskopija, metoda za određivanje elemenata na temelju sposobnosti atoma da apsorbiraju zračenje odgovarajuće valne duljine; uključuje prevođenje elemenata plamenom u plinovito stanje, a zatim njihovo određivanje. Instrumenti za a. a. s. jesu atomski apsorpcijski spektrometri.