PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Mrożek, Sławomir (1930–2013), polj. dramski pisac, pripovjedač i film. scenarist; vrstan satiričar sa smislom za aktualno, bizarno i groteskno. Popularne su mu drame: Policija; Tango; Klaonica; Emigranti; novele: Svadba u Atomicama; Kronika opsjednutoga grada.