PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

atentat (lat.), napad na nečiji život, prava, osjećaje, na sigurnost drž. vlasti. Glasoviti su a. na Julija Cezara, Henrika IV., J. P. Marata, Napoleona III., A. Lincolna, Aleksandra II. i III., B. P. Juáreza, W. Rathenaua, Franju Ferdinanda, S. Radića, A. Karađorđevića, J. F. Kennedyja.