PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Atena (grč. Athenai, novogrč. Athíne), gl. grad Grčke (od 1834); 772 072 st. (Velika Atena 3 096 800 st.). Razvila se na mjestu ant. Atene. Nac. i Akropolski muzej, dva sveuč., nekoliko knjižnica. Ind. stakla, kože, tekstila, strojeva, papira, kem. proizvoda. Ostaci ant. spomenika, os. na Akropoli, Areopagu i Likabetu. – pov Tragovi naselja iz ← 3. tisućljeća; nastanjena Jonjanima od ← 2. tisućljeća. U ← 8. st. polis (vlast areopaga). Sređivanje države kodificiranjem običajnog prava (Drakon ← 621) i reforme (Solon ← 594) uvjetovali ekon. procvat. Nakon pobjede nad Perzijancima (kod Plateje ← 479) i osnivanja Prvog atičkog pomor. saveza ← 477., A. je na vrhuncu moći za Perikla; podiže se Partenon. Poražena od Sparte u peloponeskom ratu (← 404) gubi političku, ali zadržava kult. ulogu. Pod Rimljanima je od ← 86., Bizantom od 529., Turcima od 1458. do 1832.