PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

aditivno miješanje boja, superponiranje raznobojnih zraka svjetlosti (npr. na ekranu televizora u boji); kombinacija je uvijek svjetlija od pojedinih sastojaka. supr suptraktivno m. b.