Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

atar (madž.), utrina, ispaša; općinsko područje, predio, kraj, kotar.