PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Mohorovičić, Andrija (1857–1936), hrv. geofizičar; otkrio na dubini od 55 km porast brzine seizmičkih valova; taj sloj nazvan je Mohorovičićev diskontinuitet (Moho).