PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Moholy-Nagy, László (1895–1946), madž. slikar, kipar i lik. teoretičar; predstavnik geometrijskoga konstruktivizma. Predavao na Bauhausu; osnovao Novi Bauhaus u Chicagu. Bavio se scenografijom, filmom, ind. oblikovanjem.