PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Ašik-paša Zade, Derviš Ahmed (15/16. st.), tur. kroničar; u Kronici dinastije Osmanovića iznosi mnogo podataka o prodiranju Turaka na Balkan.