PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Asyut (Asyūt), grad i luka na Nilu, Egipat; 343 498 st. Sveuč.; predionice pamuka, ćilimarstvo.