PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

mizantropija (grč.), mržnja prema ljudima; negativno moralno vrjednovanje ljudi kao polazište moralnoga držanja.