PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

minor (lat.). 1. Manji. 2. (minora), mat poddeterminanta, važan pojam u teoriji determinanti i teoriji matrica. 3. filoz u logici, druga premisa.