Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Mikronezija, naziv za otočja u Z i SZ dijelu Tihoga oceana (Karolini, Marijani, Maršalovi otoci, Gilbert i dr.) i neke izolirane otoke (Nauru, Ocean); ukupno o. 2200 otoka s 3200 km2, o. 440 000 st. Klima tropska sa čestim tajfunima. Uzgajaju se kokosove palme, suptrop. i trop. voće i šećerna trska. Ležišta fosfata. Stanovnici pretežito Mikronezijci; ostalo Filipinci, Indijci, Kinezi. Na atolima Bikini i Eniweton obavljani su pokusi nuklearnim oružjem.