PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

metrika (grč.). 1. Dio versifikacije koji se odnosi na znanost o tvorbi i nastanku stiha. 2. Normativni nauk o gradnji ant. stiha.