PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

askeza (grč.), sustavno svladavanje tjelesnih želja i nagona radi višeg, duhovnog života i postizanja etičkih ciljeva. Javlja se u religijama ant. svijeta, Indiji, kršćanstvu i islamu (sufizam).