PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

menažerija (franc.), zbirka i izložba živih, pretežito egzotičnih životinja, najčešće dresiranih u sklopu cirkusa.