PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

asindeton (grč.), stilska figura, izostavljanje veznika između riječi ili rečenica.