PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Međunarodna pomorska organizacija (engl. krat. IMO), specijalizirana organizacija UN-a sa sjedištem u Londonu; unapređuje sigurnost plovidbe, navigaciju, zaštitu okoliša.