PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Međunarodna organizacija rada (engl. krat. ILO), specijalizirana ustanova UN-a sa sjedištem u Ženevi, koja izrađuje međunar. konvencije i preporuke iz područja rada, radnih odnosa i soc. politike. Nobelova nagrada za mir 1969.