PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

mediteranski supstrat, pretpostavljeni jezični sloj – jezik ili skup srodnih jezika – koji se prije dolaska Indoeuropljana govorio na podr. Sredozemlja (od Iberskoga poluotoka do Anatolije); tragovi su mu se očuvali u potonjim indoeur. jezicima.