PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Mauricijus, država i otok (Mauritius; skupina Maskareni) u Indijskom oceanu, I od Madagaskara; 2040 km2 (s udaljenim otocima Rodrigues, Agalega i dr.), 1 178 848 st. Gl. grad Port Louis. Otok se sastoji od brdovitoga područja (do 826 m) i plodne unutarnje ravnice. Klima suptropska; ljeti česti cikloni. Kratki vodeni tokovi. Pučanstvo: Indijci (67%), kreoli (27,4%), Europljani, Kinezi. Službeni jezik engleski; govori se i kreolsko-francuski. Najvažnija poljoprivr. kultura šećerna trska. Uzgaja se čaj, duhan, kokosova palma, žitarice. Stočarstvo (goveda, koze, ovce). Ribarstvo. Prehr., tekst., kožarska, duhanska ind.; proizvodnja umjetnoga gnojiva; rafinerija nafte. Gl. luka Port Louis; zračna luka Plaisance. – pov Poč. 16. st. u posjedu Portugalaca, zatim Nizozemaca (17. st.), Francuza (1715–1810) i Britanaca (od 1810); od 1968. neovisna država, članica Commonwealtha. 1968–82. premijer je bio Seewoosagur Ramgoolam. Zahtjevi za povratom arhipelaga Chagos (1965. ustupljenoga Velikoj Britaniji) i otokom Tromelin (francuskim posjedom) izraženiji su od kraja 1970-ih. Politički su utjecajne radničke i ljevičarske stranke; 1982–95. i 2000–03. premijer je bio Anerood Jugnauth, 2003. postaje predsjednik republike. Od 2003. premijer je Paul R. Bérenger.