PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Matija (Matijaš) Korvin (1443–90), hrv.-ug. kralj od 1458; sin J. Hunyadija. Skršio samovolju krupnih feudalaca i organizirao prvu centralističku državu u sr. Europi. Osnovanjem Jajačke i Srebreničke banovine (1463), uspio zaustaviti osmansko napredovanje preko Save. U posljednjim god. vladavine ratovao protiv rim.-njem. cara Fridrika III (IV) i češ. kralja Vladislava. Njegov dvor u Budimu bio je humanističko središte.