PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Malajski arhipelag, otočna skupina između az. i austral. kopna odnosno Tihoga i Indijskoga oceana. Obuhvaća Velike i Male Sundske otoke, Moluke i Filipine; o. 2 mil. km2 (o. 20 000 otoka), 290 mil. st.