PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

makromolekule (grč.+lat.), velike molekule sa svojstvima koloida, većinom produkti polimerizacije i polikondenzacije golemoga broja molekula, s relativnom molekularnom masom redovito iznad 10 000; od makromolekula su sastavljeni: celuloza, škrob, proteini, plastične mase, umjetna vlakna.