PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

aromatizacija (grč.). 1. Dodavanje mirisa (arome) nekom proizvodu. 2. kem prevođenje parafinskih i cikloparafinskih ugljikovodika u aromatske, npr. cikloheksana u benzen.