PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

mahovnjaci (Bryozoa), razred lovkaša (Lophophorata); morski beskralježnjaci sesilna načina života; žive u kolonijama, trepljama hvataju hranu, razmnožavaju se pupanjem.