PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Arminije (Arminius) (o. ← 17. do o. 19), vođa germ. Heruska; predvodio proturimski raspoložene Germane i uništio 3 rim. legije u Teutoburškoj šumi. Pobijedio ga Germanik.